Obytný soubor LESNA

Obytný soubor se nachází v lokalitě obklopené souvislou zástavbou rodinných domů. Do této lokality jsme se snažili co nejcitlivěji vložit novou strukturu, která v maximální možné míře respektuje okolitou zástavbu. Přední část od ulice je tvořena třemi za sebou umístěnými řadami trojdomů. V zadní části navrhovaného území je navržen bytový dům se třinácti byty. Pomyslnou spojkou těchto dvou částí je dvojdům, který se svým charakter odlišuje od ostatních navržených domů a přispívá k rozmanitosti, která je pro tuto lokalitu tak typická. 

MÍSTO

Brno 

ROK

2022

PROGRAM

Rezidenční bydlení

UŽITNÁ PLOCHA

4 940 m²

Důležitým prvkem jsou plochy vegetace a vzrostlé zeleně. Pro správnou funkci vegetačních ploch bylo potřeba navrhnout soustavu retenčních nádrží, kde je veškerá dešťová voda sváděna, zachytávána a následně využita na zalévání v suchých letních měsících, kdy je vody nedostatek. Navrhli jsme retenční nádrže o celkovém objemu 55 000 litrů vody.

Typickým prvkem jsou jižně orientované lomené střechy, které svou členitostí navazují na charakter okolní stávající zástavby rodinných domů s převážně sedlovými střechami. Zároveň je tato sklonitost střech využita pro umístění fotovoltaických panelů, které tvoří významný podíl získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  

Prostorné byty s lodžiemi či vlastními zahradami jsme navrhli s důrazem na zachování co největší míry soukromí.